Monday, 5 March 2012

AKTIVITI MEMBACA

Aktiviti membaca sebenarnya mesti dirangsang . Terutama di kalangan anak-anak pra atau sekolah rendah. Peranan ibu bapa sangat  penting dalam perkara ini. Anak-anak akan meniru gaya dan cara ibu bapa. Jadi, jika kalangan ibu bapa sangat cenderung dengan aktiviti membaca sudah pasti anak-anak akan timbul minat akhirnya.

No comments:

Post a Comment