Tuesday, 6 March 2012

MASIH TIDAK MAHIR MEMBACA

Murid yang masih lemah dalam menguasai kemahiran membaca dibimbing dengan berbagai kaedah melalui program pemulihan khas dan LINUS. Mereka dibantu dengan berpandukan modul terkini dan alat bantu yang menarik. Tambahan pula sekarang, kemudahan ICT memang tidak dapat disangkal lagi.

No comments:

Post a Comment